موسسه حقوقی آقای وکیل

موسسه حقوقی آقاي وکیل در سال 1395 و باهدف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینۀ مسائل حقوقی، توسط وکلاي پایه یک دادگستري، تأسیس گردید.
لذا با توجه به پیچیده شدن مسائل حقوقی و نیاز بنگاه هاي اقتصادي به همکاري با وکلاي حرفه اي، آقاي وکیل در جهت رفع مشکلات حقوقی شما، پیشنهادهاي فوق العاده اي را به ارمغان دارد. خدماتی همچون ارائه مشاوره های حقوقی، نظارت بر عملکرد حقوقی موسسه شما به صورت مداوم، تنظیم قراردادهاي موردنیاز در کمترین زمان ممکن، وصول مطالبات، طرح دعاوي حقوقی و کیفري و دفاع از در مقابل آن، که حسب مورد توسط وکلا، کارآموزان یا کارمندان موسسه حقوقی آقاي وکیل در جهت کسب رضایت شما ارائه می گردد.

محمدهادی معماری

وکیل پایه یک دادگستری و موسس آقای وکیل